Arena

Hala Orlen Arena to kompleks składający się się z hali sportowo-widowiskowej dla 5467 widzów  i parkingu dwupoziomowego dla 530 samochodów. W planie przewidziano także rezerwę pod pływalnię i salę treningową, które będą zagłębione i pokryte zielenią. Zaprojektowano także pomnik z okazji pobytu Jana Pawła II w Płocku.

Budynek hali to jednoprzestrzenna bryła o nachylonych ścianach zewnętrznych i dachu paraboloidalno-hiperbolicznym cięgnowym. Stanowi spójną strukturę funkcjonalną, przestrzenną i konstrukcyjną. We wnętrzu główny element to parkiet sportowy na legarach oraz otaczające go trybuny, pod którymi, po obwodzie hali, zlokalizowano potrzebne funkcje użytkowe i techniczne. Wejścia główne i dojazdy umieszczono w ścianie zewnętrznej również po obwodzie hali.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY HALI ORLEN ARENA

  • kubatura 137 029 m3
  • powierzchnia zabudowy 6 718 m2
  • powierzchnia użytkowa 17 154 m2
  • w tym komunikacja 4 039 m2
  • wysokość hali 25 m
  • wysokość hali w centralnym miejscu 19 m
  • średnica zewnętrzna 92 m
  • Ilość widzów 5 467
  • Wymiar areny 50x30 m

Arenę można podzielić poprzecznie mobilnymi przegrodami na 3 równe części i przeznaczyć je na niezależnie odbywające się zajęcia treningowe. Każda z części mieści wtedy boisko do koszykówki i siatkówki.

Napływ widzów do wnętrza hali odbywa się z północnego foyer parteru 4 wejściami i dalej schodami audytoryjnymi w górę , oraz przez klatki schodowe opisane na obwodzie hali. Klatki schodowe w części południowej są niezależne i służą sportowcom i artystom oraz dziennikarzom, VIP-om i sędziom. Te ostatnie klatki służą również ewakuacji widzów z górnych trybun.

Wszystkie drogi komunikacji spełniają wymogi dróg ewakuacyjnych. Na każdy poziom zapewniono dostęp osobom niepełnosprawnym na wózkach poprzez wyposażenie obiektu w windy osobowe.

Na parterze oprócz obszernego foyer znajdują się zaplecza szatniowe i gastronomiczne obsługujące zarówno widzów jak i użytkowników sal konferencyjnych. Znajdują się tam także restauracja, toalety, magazyny i pomieszczenia obsługi. Na piętrze hali umieszczono sale  konferencyjne i wraz z zapleczami.

Na trybunach zlokalizowano wydzielone loże do wynajęcia i dla VIP-ów, oraz wydzieloną część dla dziennikarzy. 
Hala posiada  funkcje zapewniające prawidłowe działanie obiektu takie jak: instalacje zasilania i monitoringu imprez sportowych, możliwość obsługi imprez estradowych.

W celu umożliwienia prowadzenia transmisji radiowych i telewizyjnych z odbywających się w hali imprez zapewniono w niej stanowiska dla przedstawicieli mediów z odrębnym wejściem i niezbędnym wyposażeniem dla ok. 100 osób.

Na terenie hali zapewniona jest odpowiednia ilość toalet, pomieszczeń technicznych, biurowo -  administracyjnych i magazynowych, kas,  ciągów  komunikacji poziomej i pionowej. Przewidziano pokój pierwszej pomocy, szatnie dla widzów, punkty gastronomiczne i zespół restauracyjny.

Wszystkie ciągi piesze zostały tak zaprojektowane, by były jak najbardziej ergonomiczne i bezkolizyjne. Dostęp techniczny na arenę jest zapewniony szerokim wjazdem, którym łatwo można zapewnić transport towarów i akcesoriów nawet wielkogabarytowych. Wielkoprzestrzenne magazyny zlokalizowano w części  zachodniej hali, pod trybunami, z bezpośrednim dostępem z zewnątrz. Wszystkie długie i wielkogabarytowe przedmioty mogą więc być składowane w miejscu łatwo dostępnym – w magazynie parteru.

Budynek wyposażony jest w instalację tryskaczową podnoszącą bezpieczeństwo widzów i zawodników (wymóg obowiązujących przepisów ppoż).

Dla sportowców i artystów zaprojektowano zespoły szatniowe, pokoje sędziów i trenerów, sale konferencyjne, fitness, odnowę biologiczną, siłownię oraz pokój kontroli antydopingowej. Hala spełnia standardy techniczno/organizacyjne federacji sportowych europejskich i światowych.

Budynek hali jest pięciokondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej żelbetowej ze ścianami żelbetowymi usztywniającymi. Stropy żelbetowe monolityczno - prefabrykowane. Konstrukcję nośną dla dachu stanowią żelbetowe układy słupowo - ramowe rozmieszczone promieniście na obwodzie koła co 100 zwieńczone stalowym oczepem, w którym zaprojektowane zostały bloki kotwiące  kable dachu.

Najbliższe wydarzenia:

Sponsor tytularny
Partner
Partner
Polityka prywatnościDeklaracja dostępności

ORLEN ARENA 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content